Полезна информация

Можем ли да спестим пари от работно облекло?

Един от главните ангажименти на добрия търговски мениджър е да помага на своите работници в избора на практично и изгодно работно болеко. Понякога е лесно да се пренебрегне качеството на защитното облекло за сметка на бюджета, но главни приоритети всъщност са безопасността на работниците и предотвартяването на инциденти.

 

Когато избираме работно облекло, то трябва да отговаря на следните условия:

 

– спазването на съответните стандарти за безопасност.

– да сме сигурни, че съответната препдазна екипировка е адекватна точно за конкретната работна среда.

– да подберем подходящия индивидуален размер работно облекло за всеки работник.

– да осигурим на персонала обучение в естеството работата с правилна употреба на защитно облекло.

– да осигурим допълнително фирмено обучение за отговорниците, за да сме сигурни, че осъзнават ролята си в стимулирането на употребата     на защитните средства и подходящи работни облекла.

– да се уверим, че всички защитни облекла са почистени и адекватно поддържани.

 

При това положение как да съкратим разходите за работно облекло?

 

Да пестим от работно облекло не винаги е лесно. Най-вече поради това, че в някои сфери на дейност има строго определен вид работно облекло и защита екипировка, които са задължителни и трябва да се подменят често при износване. Намирането на надежден снабдител с работни униформи може да се окаже много ползотворно, особено ако и цените са разумни. Тук на помощ идваме ние от Тики – работно облекло с разнообразие от изгодни работни облекла и ЛПС за нуждите и специфичните изисквания във всяка сфера на дейност.

 

Има няколко начна да спестим пари от работното облекло, без да правим компромиси със стила и качеството. Индивидуалните потребности на всеки са различни. Но водещ принцип при изграждането на визията на работната униформа трябва да бъде определяне на главните елементи от нея. Например, облеклата да бъдат изртаботени в изразителни запомнящи се цветове. В последствие основните елементи от униформата могат да се допълват от допълнителни работни облекла. Както и според различни обстоятелства можете да добавяте още лични предпазни средства. С това същевременно ще избегнете усещнето за монотонност на работното облекло.

 

Собствениците на бизнеси могат да спестяват също и от реклама, чрез бранидаране на на работното облекло. Тук отново можете да се доверите на нашия професионализъм! Предлагаме изработка на лога и рекламни надписи чрез компютърна бродерия и висококачествен дигитален печат. Начинът да спестите е като поръчате големи количества брандирани облекла и съответно се възползвате от търговска отстъпка. Същевременно ще демонстрирате и рекламирате професионализма на фирмата и служителите си. Доказано е още, че по-ефективно и лесно е пазаруването онлайн, където бързо подавате електронен файл с логото си и поръчката за брандиране на облекла може да бъде придвижена към изпълнение.

 

Един от най-простите начини да спестим от разхода за работно облекло е да купим възможно най-качествено такова. Високото качество на облеклата гарантира тяхната издръжливост, а това от своя страна ще намали честотата на разходите за работни униформи. Повечето хора смятат, че качеството непременно струва скъпо, но не винаги нещата стоят по този начин.

 

Как да създадете безопасна работна среда?

 

Обучавайте работниците да спазват подобаващи протоколи за безопасност

Работниците ви следва да бъдат обучени как безопасно да протича работния процес. Те трябва да са наясно с безопасната експлоатация на техниката на работното място и безопасното боравене с опасни препарати, химикали, или субстанции. Всеки новопостъпил кадър трябва да премине подобаващо обучение, преди да пристъпи към работа самостоятелно. Във фирмата трябва да се провеждта периодични опреснителни обучения.

 

Трябва да има определна процедура при спешни, или аварийни ситуации

Разработете писмен план за реакция при аварии, както и за протичане на безопасна евакуация при аварии. В него трябва да бъдат опоменати и телефони за спешна помощ. Уверете се, че всеки работник е прочел този план и периодично тренирайте с персонала обучителни спешни ситуации за опресняване на знанията. Този писмен план трябва да бъде изложен на видно място във фирмената сграда.

 

Оборудвайте персонала си с подобаваща обезопасителна екипировка

Необходимите ЛПС за работниците зависят от естеството на работа и спецификите на работното място. Например, защитни ръкавици за еднократна употреба предпазват от замърсяване работната среда. Освен това и защитават ръцете на работника от вредни препарати, или инфекциозни болести. Предпазните маски пазят работника и хората, с които вазимодейства на работното място от предаване на вирусни заболявания. Работни ръкавици от кожа, плат и дебела гума, например, предпазват от механичните рискове на работното място. Гумени и нитрилни ботуши поддържат краката на работниците сухи и защитени от вредни препарати.

 

Изисквайте и осигурявайте на работниците съответните работни обувки

Правилно подбраните работни обувки са от съществено значение. Например на строителен обкет е задължително носенето на обувки с бомбе и пластина. Това се налага поради съществуващите рискове от нараняване на краката от падащи предмети, или риск от пробождане на ходилото. При работа с вода е важно да носим високи гумени ботуши. При работа с масла, или при транжиране на месо е добре да ползване нитрилни ботуши. От голяма важност във всяка работна среда е работните обувки да имат противохлъзгаща подметка.

 

Поставяйте обозначения и етикети за потенциална опасност, където такава съществува

В някои случаи опасността на работно място е временна. Например, при разливане на течности трябва задължително да се постави временна табела, която обозначава зона с хлъзгав под. В други случаи опасностите в работната среда са по-дълготрайни, или постоянни. Например, при съхраняване на опасни химикали, или остри инструменти също е задължително да поставите на видно място коректна табела, или етикет, от който всеки лесно да получи информация за потенциалните опасности на работното място. По този начин ще предотвартите потенцилни инциденти и евентуално накърняване на биснеса и репутацията си.

 

Поддържайте инструментите и екипировката изправни

Знаете ли, че повечето инциденти с порязване с нож в ресторантите се получават от нараняване с тъпи ножове, отколкото с остри? Това се случва защото тъпият нож изисква повече натиск при рязанена храната и това повишава риска от инциденти. Всяка работна екипировка трябва да бъде редовно проверявана и поддържана в изправност, за да избегнем подобни нелепи инциденти. Изисквайте от работниците периодично да проверяват инструмените, с които работят, за счупени, или разместени части, за захабяване и изоснване. Изправната и поддържана техника, както и работното облекло гарантира по-лесното протичане на работния процес, както и безопасността на работниците.

 

Поддържайте работното място чисто

Поддържането на хигиена на работното място не само предотварятва безредиците и хаоса, но също гарантира физическа безопасност за персонала. Важно е също входове, изходи, както и коридори в работните помещения да бъдат свободни и лесно достъпни. Трябва да сме нащрек и да няма разпръснати по земята предмети, които може да доведат до потенциални инциденти.

Спазвайки всички изборени условия и набавянето на адекватна работна екипировка ще ни спести разходи в дългосрочен план. Същевремнно грижата за безопасността на работниците и осигуряването на безопасна и приятна работна среда ще мотивира персонала и ще подобри продуктивността му .