Полезна информация

Пом.Ректор Доц. Д-р Д. Ярков

Фирма Тики-Теменуга Христова ЕТ от години изработва лятното и зимно работно облекло, както и организира доставката на обувките и личните предпазни средства за обслужващия и лабораторен персонал на Тракийски университет. Избрали сме фирмата за наш доставчик на необходимото ни работно облекло поради коректността, бързината и професионализма при изпълнението на всяка наша поръчка.
Причината за нашето дългогодишно сътрудничество е, че фирмата е изключително коректна и винаги спазва преварително зададените срокове.