Категория: Полезна информация

Какво ще научите относно работното облекло в този раздел?

В раздел полезна информация искаме да помогнем на нашите клиенти да изберат лесно работно облекло, лични предпазни средства, хавлиени изделия и всичко останало което предлагаме ние от ТИКИ. Тук ще пишем за спецификата на работното облекло, ползите от него и за различните стандарти на които то трябва да отговаря.

Ще се опитаме да ви информираме и за по-важните разпоредби които се отнасят за работодатели имащи наети слущители и техноте законови задължения да им осигурят работно облекло и защитни екипировки. Освен полезен, раздела може да бъде и забавен.