Лични предпазни средства

Лични Предпазни Средства

В различните сфери на работа съществуват безброй предпоставки за инциденти и наранявания. От изключителна важност е работниците да бъдат добре оборудвани с подходящите предпазни средства, в зависимост от работната среда. Ето защо ние от Тики поддържаме в наличност широка гама от лични предпазни средства, съобразени с потребностите на клиентите ни.

Освен наличности във физическите ни магазини, ЛПС може да поръчате лесно и бързо от нашия онлайн магазин. Личните предпазни средства са разделени в няколко категории за по-лесна навигация: ръкавици, очила и щитове, дихателна защита, каски, антифони и височинна защита. Всяка от категориите има подкатегории според конкретната сфера на дейност.

Работни ръкавици

Ръкавиците, които предлагаме според приложението се разделят в следните категории: за обща работа, маслоустойчиви, масло и киселиноустойчиви ръкавици, противосрезни, заваръчни, студоустойчиви и топлоустойчиви ръкавици, както и работни ръкавици за еднократна употреба. Всички ръкавици в зависимост от категорията си отоварят на Европейските стандарти: EN 388 (механични рискове), EN 407 (общи изисквания за защита от топлина), EN 420 (общи изисквания за защитни ръкавици). Защитните ръкавици са предназначени за работещите в сферата на машиностроенето, ремонтните дейности, хранително – вкусовата промишленост, здравеопазването и много други сектори.

Очила и щитове

При нас ще намерите различни видове предпазни очила в зависимост от работната среда. Заваръчни щитове, както и защитни стъкла към тях. Поликарбонатни щитове, слънчеви очила – високоустойчиви на удар. Предпазните очила и щитове отговарят на Европейските стандарти EN 166 (за защита на очите), слънчевите очила са стандартизирани EN 170 (за защита от UV лъчи), някои от меделите са със стандарт EN 172 (за защита от слънчево заслепяване).

Дихателна защита

Предлагаме разнообразие от предпазни маски, противогазови, противопрахови маски с клапа, или без клапа. Маските са за еднократна, или за многократна употреба. Към тях може да поръчате и филтри спрямо особеностите и състава на опасното вещество в заобикалящата среда. Всички артикули от категория дихателна защита отговарят на задължителните Европейски стандарти EN 140 или EN 149.

Каски

Един от най-често използвания артикул на строителни обекти е предпазната каска. Поръчайте за вашите работници сега  индустриална предпазна каска С-50 с четириточково закрепване.

Антифони

Ако работите в среда с високо звуково замърсяване, със сигурност ще имате нужда от защита. Предлагаме вътрешни и външни антифони за клиентите си, които работят в условия на висок шум. Артикулите отговарят на Европейсия стандарт EN 352-1(защитни средства срещу шум).

Височинна защита

В сферата на височинните услуги винаги има голям риск и работниците трябва да са много добре обезопасени. Тики предлага за своите клиенти различни височинни екипировки като: предпазни колани, предпазни въжета, сбруи, както и алуминиеви карабинери.