Полезна информация

ЛПС

ЛПС – КАКВО ОЗНАЧАВА?

Като ЛПС, Лични Предпазни Средства, определяме всеки вид екипировка, която подсигурява основна защита за здравето ни, както и безопасността ни. ЛПС са всички устройства, или оборудване, проектирано да се носи индивидуално при излагане на един, или повече рискове за здравето.

ЛПС включват дрехи и аксесоари предназначени да създадат бариера между човека и опасните за него влияния, произлизащи от работната среда. Използването на ЛПС изисква да сме добре обучени и запознати с рисковете, на които ще сме изложени по време на работа. Работниците трябва да са наясно, че предпазната екипировка не премахва опасността и ако техните ЛПС са компрометирани, те директно ще бъдат изложени на риск. За да се избегне повреда на предпазната екипировка, трябва да я подбирате според конкретното й предназначение и редовно да проверявате, дали е в изправно състояние.

От друга страна от работодателите се изисква да инспектират работното място и да се уверят, че то е снабдено с предпазни средства за главата, очите, лицето, ръцете, или краката. Ако се установи определна опасност, или вероятност за такава на работно място, работодателите са длъжни да подберат съответните лични предпазни средства и да изискват от работниците си да ги използват по време на работа. Преди да пристъпят към работа изискваща употребата на ЛПС, работниците трябва да бъдат обучени, кога е нужно да се екипират и как правилно да използват и поддържат тази екипировка.

 

ЛПС за главата

 

Всеки вид защита за заглавата има за цел да ви предпази при определни рискови фактори. Правилния подбор на модела предпазна шапка зависи от това да установим конкретните видове рискове в определна ситуация.

Предпазни шапки за работа в среда с риск от нараняване на главата трябва да бъдат устойчиви на пробиване от твърди предмети, както и да поглъщат енергията от удара. В някои случаи шапките трябва да осигуряват и защита от токов удар. В зависимост от работната среда може да заложите на предпазна каска, или противоударна шапка.

В медицинските завдения е съществено медицинския персонал да се старае да поддържа стерилна среда и високо ниво на хигиена по време на работа. Тук рисковете на са от нараняване на главата на медицинския работник. Употребата на медицинско боне, или хирургична шапка с връзки цели да се избегне компрометирането на стерилността в помещението от изпаднала от главата коса, например.

Готварските шапки пилотка, пуканка, еднократно боне и бандана имат същото предназначение като медицинските шапки. Чрез тяхната употреба от работния персонал в едно заведение избягвате риска от оронване на имиджа на своя ресторант, кухня, или заведение за бързо хранене.

 

ЛПС за краката

 

Според проучвания повечето работници пострадали от нараняване на краката, не са носили защитни обувки. Освен това проучването показало, че в тези случаи повечето работодатели не са изискали от своя персонал да носи такива защитни обувки. Най-често срещаното нараняване на краката било причинено от падащи предмети и повечето работници са пострадали, докато вършат обичайните си дейности на работа.

 

За да защитите краката и ходилата си от падащи, или таркалящи се предмети, както и от нараняване с остри предмети, от разтопен метал, горещи повърхности и хлъзгави подови настилки, трябва да използвате подходящ модел обувки, или ботуши.

Защитните обувки трябва да бъдат изработени от здрав материал и да бъдат оборудвани с бомбе в предната си част. За защита от пробождане на ходилото може да заложите на обувки от категория S3 оборудвани освен с бомбе, също с пластина в областта на ходилото. Бомбето може да бъде метално, или композитно, а пластината може да бъде метална, или пластмасова. Може да срещнете защитни обувки изработени от кожа, или гума, като например гумени ботуши.

 

Защо се нуждаем от калцуни (over shoes) за работа?

 

Правилната употреба на калцуни за еднократна употреба може да помогне да избегнем замърсяване на стерилна среда с бактерии и микроби. Не само в медицинските заведения употребата на калцуни е от значение. В детските заведения, в домове за стари хора, или в индустриални сгради също можете да заложите на тяхната употреба с цел предотвратяване преноса на зарази.

Може да ползвате еднократи калцуни като покривало за обувките си, като би трябвало те да са одобрени в съответствие с условията и процедурите на работното ви място. Този тип калцуни за обувките не трябва да бъдат повторно използвани. Повторното им ползване би повишило риска от пренасяне на зарази. Освен това трябва да се поставят и свалят съобразно конкретни инструкции. Позлването на покривало за обувките спомага за поддържането на стерилна среда и същевременно защитава ползвателя им.

При избора на подходящите работни обувки от голямо значение са спецификите на работната ви среда. Както при повечето ЛПС, видът на работните обувки, от които с енуждаете, трябва да бъде определен спрямо конкретните потенциални рискове.

В други случи, ако има вероятност подът да бъде облят с вода, или други нетоксични течности, като например в сферата на хранителната промишленост, тогава най-добре би било да се подсигурите с обувки с гумена противохлъзгаща подметка. Обувки с гумена подметка са подходящи за употреба и при работа в контролирана среда, или в сферата на спешната помощ.

 

ЛПС за очите и лицето

 

Адекватна защита би трябвало да бъде осигурена за работниците и в работна среда с потенциална опасност от нараняване на очите и лицето от летящи твърди частици, пръски разтопен метал, или опасни течности като химикали, киселини; опасност от химични газове, или лека радиация. Имайте предвид, че носенето на диоптрични очила, дългата коса, или лицеви движения от рода на дъвчене на дъвка могат да намалят нивото на защита. Можете да потърсите специално проектирани протектори за употреба от хора с очила, или бради.

Всеки вид протектор трябва да бъде ясно маркиран със символа на производителя и да отговаря на определени стандартни и да покрива следните минимални изисквания:

– Да осигурява защита от специфичните опасности, според които е проектиран;
– Да бъде удобен за носене в съответните специфични условия;
– Да приляга точно, без да нарушава движенията, или видимостта на този, който го ползва;
– Да бъде дълготраен;
– Да може да се дезинфекцира;
– Да може лесно да се почиства;
– Да бъде поддържан чист и изправен.

 

ЛПС за слуха

 

Излагането на високи шумове може да доведе до загуба на слуха, или частично увреждане на слуха. Няма лечение срещу загуба на слуха, ето защо трябва да осигурим превенция при излагане на много високи шумове. Изисква се употребата на спецално проектирани протектори, според вида на самия шум и условията в заобикалящата работна среда. В някои случаи може да ползвате различен модел вътрешни антифони,или да се наложи употребата на външни антифони. Еднократни вътрешни антифони трябва да се извхърлят веднага след употреба. Многократните такива трябва да бъдат щателно почиствани веднага след всяка употреба. Тапите за уши трябва да прилягат плътно в ушната кухина, за да са ефективни.

 

ЛПС за ръцете и дланите

 

Изгаряния, порязвания, токов удар, ампутация и изгаряне с химикали са примери за опасносити, най-често свързвани с нараняване на ръцете и дланите. За да се предпазите, може да избирате от голямо разнообразие на работни ръкавици с различно приложение. Според конкретната ви сфера на работа, можете да заложите на масло-, или киселиноустойчиви ръкавици, противосрезни ръкавици, топлоустойчиви, или диелектрични ръкавици. В случаи може да се наложи в допълнение за ползвате и предпазни ръкавели – еднократни, или многократни. Конкретните предпазни средства трябва да бъдат избрани според конкретните потенциални рискове.

 

Дихателна защита

 

Изборът на дихателна защита също трябва да бъде съобразен спрямо специфичните рискове в работната среда. В зависимост от вида на замърсяване на въздуха, може да изберете предпазни еднократни, или многократни маски с ниво на защита FFP1, FFP2, FFP3, както и дали те да бъдат с клапа, или без клапа. Еднократните маски е важно да бъдат регулярно подменяни през интервал от време, препоръчан от производителя. В силно замърсени работни помещения, или в условия на работа с излагане на отровни изпарения и газове, може да се наложи употребата на газова маска. Бъдете внимателни и при избора на филтри за своята маска.