Полезна информация

Защо ни е необходимо сигнално облекло?

Носенето на сигнално облекло вече е лесна и финансово поносима предпазна мярка. Освен това играе основна роля в поддържането на безопасността и предотвратяването на инциденти. Сигналните облекла имат отразителни свойства, или цвят, който лесно се откроява на фона на всяка обстановка. Облеклата с висока видимост правят работниците забележими от далечни разстояния и по този начин предотвратяват евентуални инциденти.

Произход на сигналното облекло

Сигналното облекло е изобретено от американецът Боб Суитзър, чиито амбиции да стане доктор приключили с раняването му при инцидент в произвоството през 1930-те. Докато се възстановявал, той създал флуоресцентна боя и трансформирал сватбената рокля на съпругата си в първият артикул на сигнално облекло.

Каква е целта на сигнално облекло?

Светлоотразителното облекло и светлоотразителната маркировка служат за две основни цели. Те правят този, който ги носи, по-отличим и забележим за участниците в пътния трафик и го открояват на фона на заобикалящата го среда. Сигналните цветове като оранжев и жълт неон, както и сигнален кант са най-често използвани. Такива, например, са унифрмите на работниците на строежи и при изграждане на пътни отсечки. Съществуват многобройни класификации и стандарти за светлоотразителна екипировка. Най-добрите се определят от изискванията на всяка индивидуална ситуация.

Сигнално облекло за:

 

Ниско ниво на риск

Някои сигнални облекла са пригодени за ситуации с малка степен на риск, включващи бавнодвижещи се превозни средства и достатъчно пространство между работниците и трафика. Също се използват при обстановка с добра видимост. Обсулжващият персонал на паркинги и складовите работници използват такъв тип униформи. Достатъчно е да сложат сигнална шапка, или дрехите им да съдържат светлоотразителни елементи.

Средно ниво на риск

Има и друг тип работници със средно ниво на риск от съприкосновение с превозни средства, тежки метеорологични условия, или вниманието им може да бъде отклонено от текущия трафик. На тях им се налага да използват сигнални жилетки. Работниците в с сферата на железопътния транспорт, охраната в училищата и работници в сметоизвозващи фирми също са екипирани със сигнални жилетки.

Висок риск

Друга категория сигнални облекла са тези, които са необходими при работа, свързана с високи нива на риск от бързодвижещи се превозни средства и условия на труд, които могат да намалят видимостта. Ситуации от този тип засягат работници ангажирани с тежки товари, които могат да отклонят вниманието им от текущия трафик. В такива работни условия попадат и работниците по строежи и служителите в спешния сектор. В този случай сигналните облекла подсигуряват добрата видимост на работниците на фона на голям движещ се поток от хора и ги правят отличими сред заобикалящата ги обстановка. Тук за пример можем да дадем освен светлоотразителната жилетка, също сигнална каска, яке в сигнален цвят, както и обичайната сигнална шапка.

Нощни сигнални облекла

Друг тип сигнални облекла са такива, които осигуряват видимост през нощта. Обикновено работниците по магистралните конструкции и парамедиците носят такива дрехи. Употребата им е задължителна при всеки тип строежи и конструкции, където се работи с превозни средства. Това също важи за шофьорите, когато напуснат превозното си средство. Обикновено в такива случаи сигналното облекло е топ без ръкави, но също така може да бъде всякакъв сигнален елемент по дрехите, който отличава работника на фона на конструкцията.

Какви са ползите от сигналното облекло?

Светлоотразителните жилетки и униформи са необходими при определени професии, за да осигурят безопасността на работниците. В най-обичайния случай се използват от работещите по строежи, в контрола на трафика, събирачите на смет и от персонала по летищата. Работно облекло с висока видимост може да бъде намерено в различни сигнални и флуоресцентни цветове За служители работещи в гореспоменатите области сигналното облекло ще предложи няколко ползи:

1. Създава безопасна работна среда

Поддържането на безопасна работна среда е съществено за всеки бизнес, без значение колко голям е той. Работодателите трябва да следят регулирането на безопасността и предпазните мерки против инциденти. Като накарате служители си да се чувстват в безопасност, ще повишите техния морал и продуктивност. Ако бизнесът ви изисква служителите да стоят близо до джижещи се превозни средства, инвестицията в сигнални униформи може да намали потенциалния брой на инцидентите. Същото ниво на безопасност е валидно и за работниците по строежи.

2. Осигурява видимостта на работниците

Друга полза от сигналното фирмено облекло е, че отличава носещия го от околната среда. Това помага на другите хора да го забележат. Вземете за пример работници на паркинг, които трябва да работят на открито в суров климат, или през нощта. Ако не носят сигнални униформи, шофиращите хора може да не ги забележат навреме и това може да доведе до инцидент и нараняване.

3. Стимулира екипната работа и сигурността

Обличайки вашите служители в сходни сигнални облекла ще създаде у тях усещането, че са добре приети в колектива и са в свои води. Също така сигналното облекло ги отличава при пропускането в зони с ограничен достъп.