Полезна информация

Защитни ръкавици – как да изберем

История

Древните перси, римляни и гърци са носели ръкавици без пръсти още през средновековието, за да предпазват ръцете си. С появата на рицарите обаче се появила и нуждата от ръкавици с пръсти, за да имат свобода на ръцете. Тази нужда е основната причина за появата на едно от най-добрите изобретения и до наши дни, а именно – защитните ръкавици.
През годините ръкавиците са претърпели много промени и се превърнаха в моден аксесоар. Нашата цел в този материал обаче е да разгледаме ръкавиците не като моден аксесоар, а като много важно лично предпазно средство.
Днес използваме ръкавици, за да защитим ръцете си от порязване, изгаряне, студ, перфорация, разливане на химикали върху дланите, токови удари и какви ли още на опасности. Ръкавици имаме в домовете си, на работното място, в раниците си когато сме тръгнали на път.
Когато избирате защитни ръкавици трябва да сте наясно с рисковете на работното място. Дали избирате ръкавици за вас, или търсите за вашите работници тази статия ще е изключително полезна и в двата случая. Без значение дали търсите ръкавици за заварчици, или за еднократна употреба при нас ще намерите нужните.

Кои важни аспекти трябва да имате предвид при избора на защитни ръкавици?

 

Механични рискове

Основният стандарт е EN 388 за механични рискове.
Този европейски стандарт определя изискванията, методите за изпитване, маркировка и информацията, която трябва да бъде предоставена за защитни ръкавици срещу механични рискове от:
– устойчивост на претриване
– устойчивост на срязване
– устойчивост на раздиране
– устойчивост на перфориране
Стандарт EN 388 е приложим само във връзка със стандарт EN 420.
EN 420 е стандарт за общи изисквания за защитните ръкавици:
– pH
– съдържание на хром
– размер
– функционалност
– паропроницаемост
– безопасност

Срязване чрез пробождане

Ако търсите стоманени противосрезни ръкавици, те трябва да отговарят на стандарт EN 1082. Този европейски стандарт определя изискванията за конструкция, устойчивост на преминаване, ергономични характеристики, тегло и материал на ръкавици и защитни средства за ръката за защита от порязвания и пробождания от ръчно държан нож.

Статично електричество

Стандарт EN 1149 определя метод за изпитване на материали, предназначени да бъдат използвани в производството на електростатично защитно облекло и ръкавици за избягване на възпламеняващо електрическо разреждане.

Ниски температури

Ръкавици, които осигуряват защита от студ се стандартизират с EN 511.
Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на ръкавици, които защитават ръцете от предаване на студ чрез конвекция или чрез контакт. Този студ може да бъде свързан с климатични условия или професионална дейност. Специфичните стойности на различните нива на изпълнение се определят чрез специални изисквания за всеки вид риск или специални области на приложение.

Топлина и/или огън

Топлоустойчивите ръкавици трябва да отговарят на стандарт EN 407.
Той трябва да се прилага за всички ръкавици, които защитават ръцете срещу топлина и/или пламък в един или повече от следните начини при: огън, топлина чрез контакт, топлина чрез конвекция, топлина чрез лъчение, малки пръски или големи количества разтопен метал. Този стандарт е приложим само заедно с EN 420. Има други стандарти съответстващи на специфично приложение, като например пожарогасене или заваряване.

Химически рискове

Стандарт EN 374 – 1 определя изискванията за ръкавици, предназначени да предпазят носещия ги срещу химични продукти и/или микроорганизми и определя използваните термини. Този стандарт трябва да се използва заедно с EN 420. Стандартът не определя изисквания за защита срещу всички възможни механични увреждания.

Защита от микроорганизми

Стандарт EN 374 – 2 определя метод за изпитване устойчивостта на преминаване на ръкавици, които защитават от химични продукти и\или микроорганизми. Към момента се приема, че ръкавици, които издържат на преминаване при изпитване съгласно тази част на EN 374 ще създадат ефективна преграда срещу микробиологични опасности.