Полезна информация

Защитете слуха си. Чувате ли?

И така, ето така би изглеждала продажбата на нашите продукти за защита на слуха, в случай, че е твърде късно…. Започнете да предпазвате ушите си на време. Можете да ги увредите също така по време на обичайна дейност като косенето на тревата.

Колко децибела са вредни за здравето и как да се защитим от вредата им?

Продължете да четете.
Когато работим в условия на шум, защитата за слуха би трябвало да бъде осигурена от работодателя. Обаче не само работното място може да причини увреждане на слуха. Ако обичайно вкъщи работите с инструменти като електрически трион, циркуляр, или моторна резачка, също се уверете, че слухът ви е защитен. Опасен шум също така може да бъде произведен от обикновена косачка за морави, или електрически тример за подрязване на клони.

Кога шумът започва да бъде опасен за здравето?

Рискът свързан с шума зависи от два фактора – силата на звука и неговата продължителност. Силата на звука се изразява с ниво на звуковото напрежение – мерната единица за това е добре известният децибел – dB. Прагът, при който шумът може да увреди слуха, е 85 dB. Времето, през което човешкото ухо може да издържи на това ниво на шум, обаче, е скъсено логаритмично. Всеки допълнителни 3 децибела означават половината от времето, през което човешкото ухо може да издържи на такъв шум.

Ниво на звуковото напрежение

85 dB косачка за морави
91 dB движещ се влак
97 dB бормашина
100 dB мотоциклет
103 dB пневматичен чук
106 dB рок концерт
109 dB машинен инструмент
124 dB пневматичен нитовач
140 dB включването на реактивен двигател
160 dB експлозия, гръм от пистолет

Четете етикетите върху устройствата

Рискът за така наречения звуков удар, или импулсни звуци траещи по-малко от секунда (изстрели от пистолет, взризв от пневмачитен чук, експлозии) е ясен и такъв звук може дори да бъде болезнен. Съществува незабавна опасност от увреждане на слуха, тъй като тялото е неспособно да се приспособи към такъв звук. Обаче, рискът от дълготрайно излагане на шум с честота от 85 до 120 dB се състои във факта, че хората не са наясно с опасността и подценяват защитата на слуха.
Загуба на слуга, шум в ушите, или проблеми със съня се развиват за кратък срок от време. Следователно, когато работите с какъвто и да е инструмент, винаги четете какъв е интензитета на произвеждания от него звук. Можете да получите тази информация от етикета върху машината. След това е необходимо да си осигурите адекватна защита.

Възможности за защита

Фатална грешка на работниците в шумна среда е схващането, че ушите свикват с шума. Точно обратното е истина и продължителното излагане на силен шум може да причини постоянна вреда на слуха. Чувствителността е също различна за всеки човек, така че няма как да прецените предварително, дали съответният шум ще увреди слуха ви. Обаче, няма как да сбъркате с използването на защита.
Антифоните са разделени на външни и вътрешни. Външните антифони за по-практични, понеже няма нужда да пъхате нищо в ушите си и също така е по-лесно да ги свалите и после бързо да си ги сложите наново. Обаче, в някои случай тапите за уши за необходими.
За всеки продукт е написана върху етикета информация за това до колко той може да намали нивото на шума. Ако вътрешните антифони не успеят да подтиснат налягането от звука под 85 dB, то тогава трябва да ги комбинирате с външни антифони.